Hábitos saludables

Consejos farmacéuticos sobre hábitos saludables

Seguiu els consells d'hàbits de vida saludables que li donem a la Farmàcia Tres Creus i gaudeixi d'una salut de ferro.

habitos saludables

A Catalunya, les malalties cardiovasculars, conjuntament amb el càncer, són la principal causa de mortalitat global. Suposen una pèrdua d'anys potencials de vida molt important així com, sovint, una gran limitació en la qualitat de vida dels subjectes afectats.

Entre els diversos factors que influeixen en el nostre risc cardiovascular, alguns d'ells no els podem controlar (l'edat), altres els podem controlar totalment, (l'hàbit tabàquic) i respecte a alguns altres en podem prendre mesures per disminui-los (el control del pes).

Per disminuir el risc de patir una malaltia cardiovascular ès fonamental mantenir uns hàbits de vida saludables:

No fumi; i si ho fa, deixi aquest hàbit al més aviat possible. Sens dubte, serà una de les millors decisions de la seva vida!.
El consum de tabac, en països desenvolupats com el nostre, és considerat la primera causa de morbimortalitat evitable. A Catalunya, l'hábit tabàquic és responsable del 16,5% de la mortalitat global.

Realitzi regularment una activitat fisica: la pràctica habitual d'exercici fisic o esport d'intensitat moderada, adaptat a la seva edat i consició física és sempre beneficiosa per a la majoria de les persones.
Cal tenir en compte que la pràctica regular de'exercisi fisic influeix positivament en l'adopció d'altres hábits de vida saludable, com són la disminició del consum de tabac i alcohol i realitzar una alimentació més equilibrada.

porti una alimentació variada i equilibrada: el control del pes corporal, evitant el sobrepés i l'obesitat, és fonamental.
Recordi que l'obesitat s'associa a nombroses malalties greus, entre d'altres: la diabetes, la hipertensió arterial, l'apnea del son, la síndrome metabòlica, etc.

Moderi el consum d'alcohol

Segueixi aquests senzills consells i la seva salut millorarà

 

 

                     

       Factores de riesgo cardiovascular:

            Hipertensión arterial

            Tabaco

            Colesterol elevado

            Edad

            Vida sedentaria

            Diabetes

            Sobrepeso / obesidad

Farmàcia Tres Creus

  C/ Covadonga, 310 - Baixos,
Sabadell, 08202 , (Barcelona)

  93 725 81 85

Horario

De lunes a viernes

9:00 a 20:30 horas

Sábados y festivos

9:30 a 13:30 horas

Consejos

QR

Farmacia Tres Creus